Vis meny

Media dhe komunikimi (old structure)

Zanate *

Media and communication

Më shumë mbi Media dhe komunikimi (old structure)

*

Nëse zgjidhni general studies Vg3 media and communication, mund të arrini certifikim të përgjithshëm për pranim në universitet dhe të vazhdoni studimet tuaja në kolegje dhe universitete.