Vis meny

Ngành báo chí và truyền thông (old structure)

Học nghề *

Media and communication

Chi tiết hơn về Ngành báo chí và truyền thông (old structure)

*

Nếu bạn chọn phương tiện truyền thông và truyền thông Vg3 thuộc ngành học đại cương, bạn có thể nhận được giấy báo nhập học đại học chung và tiếp tục học ở trường cao đẳng thuộc đại học và trường đại học.