Vis meny

Warbaahinta iyo isgaadhsiinta (old structure)

Xirfad *

Media and communication

Faah-faahin dheeraad ah oo ku saabsan Warbaahinta iyo isgaadhsiinta (old structure)

*

Haddaad doorato isudiyaarin-waxbarasho fasalka 3aad (Vg3) warbaahinta iyo isgaarsiinta, waxaad ku heli kartaa aqoon-waxbarasho guud oo aad ku geli karto jaamacadaha iyo kuleejooyinka.