Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Sprawdź się w quizie!

Co wiesz na temat różnic między specjalizacją pod kątem studiów a kształceniem zawodowym?

  • Przestudiuj mapę struktury!
  • Które stwierdzenia uważasz za uzasadnione w odniesieniu do poszczególnych form kształcenia?
  • Zapoznaj się z objaśnieniami, a być może dowiesz się czegoś nowego!

10. klasa


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Specjalizacja pod kątem studiów prowadzi do uzyskania uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole

kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


kształcenie w szkole wyższej lub na uniwersytecie


program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


Kształcenie zawodowe prowadzi do zdobycia kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji zawodowych lub dyplomem czeladnika albo nie).


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 1 w szkole


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 2 w szkole


Velg VG3 retning

  • kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


  • program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


  • szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


kształcenie ponadgimnazjalne na poziomie 3 w szkole


program kształcenia uzupełniającego uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na uczelnię


szkolenie zawodowe w placówce szkoleniowej


zdobycie zawodu i zatrudnienie albo wyższe kształcenie zawodowe


1. rok


2. rok


3. rok


4. rok


 
Wskazówka
Odbywasz szkolenie w zakresie wykonywania zawodu i bezpośrednio po tym możesz rozpocząć życie zawodowe.
Obejmuje wiele przedmiotów o charakterze teoretycznym.
Możesz zostać uczniem (czeladnikiem) i odbyć ostatni etap szkolenia w przedsiębiorstwie.
Niewykluczone jest otrzymywanie pewnego wynagrodzenia w okresie szkolenia.
Przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole wyższej lub na uniwersytecie.
Możesz zdecydować o zrealizowaniu roku uzupełniającego, którego ukończenie uprawni Cię do ubiegania się o przyjęcie na uczelnię.
Możesz dokonać wyboru spośród przedmiotów wymaganych do przyjęcia na program kształcenia w zakresie nauk ścisłych.
W ramach szkolenia zdobędziesz istotne praktyczne doświadczenie zawodowe.
Nie wyklucza dalszego kształcenia na uczelni.

Teraz wiesz już nieco więcej na temat różnic między kształceniem zawodowym a specjalizacją pod kątem studiów. Może masz już jakiś pomysł na to, w czym się odnajdziesz?

  • Masz do wyboru 5 programów kształcenia ogólnego i 8 programów kształcenia zawodowego.
  • Który program kształcenia jest odpowiedni dla Ciebie?