Vis meny

Oslo kommune

Inntak

Navn Oslo kommune Utdanningsetaten Elevforvaltning og planlegging Inntakskontoret
Besøksadresse Strømsveien 102, Oslo
Postadresse Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Telefon 23 05 10 02
Telefaks
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-opplaring/sok-videregaende-skole
E-post postmottak@ude.oslo.kommune.no

Fagopplæring

Navn Oslo kommune Utdanningsetaten Avdeling for fagopplæring
Besøksadresse Strømsveien 102, 10. etg.
Postadresse Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Telefon 23 05 10 07
Telefaks 23 43 03 01
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.oslo.kommune.no/fagopplaring
E-post postmottak@ude.oslo.kommune.no

Eksamenskontor

Navn Privatistkontoret i Oslo
Besøksadresse Karoline Kristiansens vei 8, Oslo
Postadresse Postboks 6033 Etterstad
0601 Oslo
Telefon 815 70 442
Telefaks 23 47 00 99
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
E-post postmottak@ude.oslo.kommune.no

Videregående skoler i Oslo

Vis skolene i kart

Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Oslo

PPT for videregående opplæring
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo Skolegruppe G
Karrieresenter/veiledningstjeneste
  Spir Oslo as
  Spir Oslo as Avd Jerikoveien

Opplæringskontor

Opplæringskontor
  On - Opplæringssenter for Naturbruksfag
  O.k. for Bygg og Håndverksfag i Østfold
  O.k. for Helse- og Oppvekstfag
  Securitas as - Opplæringskontor
  O.k. for Tømrerfaget
  O.k. for Industrifag i Vestfold
  Utgår-O.k. for Byggindustrien
  O.k. for Salgs- og Matbransjen
O.k. for Tele, Data og Elektro
  O.k. for Industribedrifter-Østlandet
  Service og Samferdsel Opplæringskontor Sa
  Adam og Eva Skolen - Opplæringskontor
O.k. i Bilfag Oslo/Akershus as
  Utgår-O.k. for Byggevarehandelen
  Murmesternes Forening
  Utgår-Lærlingekompaniet Øst
  Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfag
  Nelfo Oslo og Omegn
  Utgår-Senter for Opplæring i Elektronikk
  O.k. for Institusjonskokkfaget
Lærlingekompaniet
  Malermestrenes Opplæringskontor - Oslo
  O.k. for Service og Samferdsel Sa
  O.k. for Offentlig Sektor i Østfold
  Oppl. Senteret for Visuell Kommunikasjon
  Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge
  O.k. for Elektrofag - Nelfo-Østfold
  Utgår-For Elektrofag i Gudbrandsdalen
  Utgår-O.k. i Elektro Østlandet
  Traktorbransjens Opplæringskontor
Blomsterdekoratørfagets O.k.
  O.k. for Små Håndverksfag Sa
  Opphei - O.k. for Heisfaget
  O.k. for Fotostudier
Hårete Opplæring
  O.k. for Heste- og Hovslagerfaget
  Tresenter Øst O.k. for Trefag
  Bauda-Konsernets O.k. for Bilfag
O.k. for Mekaniske Fag
  Varehandelens Opplæringskontor
  Utgår-Oslofjorden Tresenter-O.k. for Trearbeid
  O.k. for Tømrerfag i Østfold
  Utgår-Nsb Konsernets O.k.
  O.k. for Håndverksfag i Vestfold
  Rørentreprenørenes O.k - Oslo og Omegn
O.k. for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget
  O.k. for Anlegg- og Bergfagene
  Auster Opplæringskontor
O.k. for Elektrofag - Romerike
  O.k. for Jernbanesektoren
  Ambulansefagets Opplæringskontor
O.k. for Frisørfaget i Oslo og Akershus
  Aof Opplæringskontor
  Raise Gruppen as - Opplæringskontor
  O.k. for Statlige Virksomheter
  Ipraxis
  Byggopp - O.k. for Bygg og Anleggsteknikk
  O.k. for Forsvaret
  Møller Bil Skolen Opplæringskontor
  Utgår-Volvo Norge O.k. for Bilfag
  Cs Academy O.k. for Telekom.faget
Kulturringens Opplæringskontor
  Lærling Øst as
  El-Fagenes Opplæringskontor Buskerud
  Matindustriens Opplæringskontor