Vis meny

Nordland fylkeskommune

Inntak

Navn Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen Inntakskontoret
Besøksadresse Prinsens gate 100, Bodø
Postadresse Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon 75 65 02 10
Telefaks 75 65 02 01
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.nfk.no/utdanning
E-post inntak@nfk.no

Fagopplæring

Navn Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Fylkeshuset/Prinsensgate 100, Bodø
Postadresse Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon 75 65 02 00
Telefaks 75 65 02 01
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.nfk.no
E-post post@nfk.no

Eksamenskontor

Navn Eksamenskontoret i Nordland
Tilhører Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Prinsens gate 100, Bodø
Postadresse Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon 75 65 02 71
Telefaks 75 65 02 01
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen
E-post post@nfk.no

Videregående skoler i Nordland

Vis skolene i kart

Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Nordland

Opplæringskontor

Opplæringskontor
  Bfok
  Blomsterdekoratørfagets Opplæringskontor, Blok
  Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten, Fok-Lo
Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen, Fok-Ve
Helgeland Landbrukstjenester Sa
Indre Salten Opplæringskontor, Isok
  KiGok
Lærlingkontoret i Salten, Lis
Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor, Ofo
OK Bil- og Transportfag Tromsø
  OK Jernbanesektoren
  Opplæringskont for Byggfag i M Troms
  Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene Region Nord, Okab
  Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk Hålogaland, Byggopp
  Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk Trøndelag, Byggopp
Opplæringskontoret for Elfag - Troms, Ok Elfag i Troms
  Opplæringskontoret for Energifag, Ofe
OPPLÆRINGSKONTORET FOR FORSVARET, OfF
  Opplæringskontoret for Frisørfag i Nord, Ok Frisør i Nord
Opplæringskontoret for Heisfaget, Opphei
  Opplæringskontoret for Heste- og Hovslagerfaget
  Opplæringskontoret for Lofoten og Vesterålen, Olv
Opplæringskontoret for Maritime Fag - Nord, Omf - Nord
Opplæringskontoret for Nordre Nordland, Oknn
  Opplæringskontoret for Restaurant - og Matfag i Nordre Nordland, Ormnn
Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Nord, Orin
  Opplæringskontoret for yrkesfag i Salten, OPPLYST
Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji
  Opplæringskontoret i Salten, Okis
Opplæringskontoret Meløy Bedriftsservice, Okmbs
Opplæringskontoret Midt - Helgeland, Omh
Opplæringskontoret Nord - Helgeland, Onh
  Raise as - Opplæringskontor
  Securitas as Opplæringskontor
  Sør - Helgeland Opplæringskontor, Shok
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor, Tobo
Tverrfaglig Opplæringskontor Ytre Helgeland, Toh
  Yrkesfaglig Opplæringskontor - Harstad