Vis meny

Nordland fylkeskommune

Inntak

Navn Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen Inntakskontoret
Besøksadresse Prinsens gate 100, Bodø
Postadresse Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon 75 65 02 10
Telefaks 75 65 02 01
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.nfk.no/utdanning
E-post inntak@nfk.no

Fagopplæring

Navn Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Fylkeshuset/Prinsensgate 100, Bodø
Postadresse Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon 75 65 02 00
Telefaks 75 65 02 01
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.nfk.no
E-post post@nfk.no

Eksamenskontor

Navn Eksamenskontoret i Nordland
Tilhører Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Prinsens gate 100, Bodø
Postadresse Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon 75 65 02 20
Telefaks 75 65 02 01
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen
E-post post@nfk.no

Videregående skoler i Nordland

Vis skolene i kart

Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Nordland

Opplæringskontor

Opplæringskontor
  Securitas as Opplæringskontor, Oslo
OK Bil- og Transportfag Tromsø
  Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk Trøndelag, Byggopp
Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor, Ofo
  Opplæringskontoret for Restaurant - og Matfag i Nordre Nordland, Ormnn
Tverrfaglig Opplæringskontor Ytre Helgeland, Toh
  KiGok
Lærlingkontoret i Salten, Lis
  Opplæringskontoret for Lofoten og Vesterålen, Olv
Opplæringskontoret for Nordre Nordland, Oknn
  Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk Hålogaland, Byggopp
Opplæringskontoret Midt - Helgeland, Omh
Opplæringskontoret for Elfag - Troms, Ok Elfag i Troms
  Bfok
Transport og Bilfagenes Opplæringskontor, Tobo
Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen, Fok-Ve
  Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten, Fok-Lo
Opplæringskontoret for Maritime Fag - Nord, Omf - Nord
  Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene Region Nord, Okab
  Opplæringskontoret i Salten, Okis
Indre Salten Opplæringskontor, Isok
  Blomsterdekoratørfagets Opplæringskontor, Blok
Opplæringskontoret Nord - Helgeland, Onh
  Opplæringskont for Byggfag i M Troms
Opplæringskontoret for Heisfaget, Opphei
  Opplæringskontoret for Heste- og Hovslagerfaget
  Raise as - Opplæringskontor
Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji
Opplæringskontoret Meløy Bedriftsservice, Okmbs
OPPLÆRINGSKONTORET FOR FORSVARET, OfF
Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Nord, Orin
  Opplæringskontoret for Frisørfag i Nord, Ok Frisør i Nord
  OK Jernbanesektoren
  Opplæringskontoret for Energifag, Ofe
  Sør - Helgeland Opplæringskontor, Shok
  Opplæringskontoret for yrkesfag i Salten, OPPLYST
  Yrkesfaglig Opplæringskontor - Harstad
Helgeland Landbrukstjenester Sa