Vis meny

Hedmark fylkeskommune

Inntak

Navn Hedmark fylkeskommune Fylkessjefen for videregående opplæring Avdeling inntak og tilbud
Besøksadresse Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar
Postadresse Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Telefon 62 54 48 00
Telefaks
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.hedmark.org
E-post inntak@hedmark.org

Fagopplæring

Navn Hedmark fylkeskommune Fylkessjefen for videregående opplæring Opplæring i bedrift
Besøksadresse Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar
Postadresse Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Telefon 62 54 46 25 / 62 54 40 00
Telefaks 62 53 24 96
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.hedmark.org
E-post postmottak@hedmark.org

Eksamenskontor

Navn Hedmark fylkeskommune Eksamenskontoret
Tilhører Hedmark fylkeskommune Enhet for videregående opplæring
Besøksadresse Parkgata 64, Hamar
Postadresse Postbos 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Telefon 62 54 43 50 / 62 54 43 52
Telefaks
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.hedmark.org
E-post eksamenskontoret@hedmark.org

Videregående skoler i Hedmark

Vis skolene i kart

Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Hedmark

Spesialskole (videregående)
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken
NAV arbeid, fylke
NAV Arbeidslivssenter Hedmark

Opplæringskontor

Opplæringskontor
  Aof Opplæringskontor
  Bilbransjens Oppl.ktr. i Hedmark
Blomsterdekoratørfagets Oppl.ktr. Blok
  Byggopp Oppl.ktr. for Bygg- og Anl.tek
Elfagenes Opplæringskontor Buskerud Elfob
  Fagopplæring i Fjellregionen
Glåmdalen og Østerdalen Næringshagers Opplæringskontor
  Kulturringens Opplæringskontor
Kurs og Opplæringskontor for Salgs-
Lærling Øst as
Lærlingekompaniet
Lærlingekompaniet Innlandet
Matbransjens Oppl.ktr.
MEF OKAB Hedmark og Oppland
  Murmesternes Forening
Ofs Opplæringskontoret for Fotostudier
  OK Stat Direktoratet for Forvaltning og Ikt
Okhi - Opplæringskontor for Håndverk og Industrifag
Okio - Oppl. Ktr for Industribedrifter - Østlandet
  Opphei Oppl.ktr. for Heisfaget
Oppl.ktr. for Forsvaret
Oppl.ktr. for Heste- og Hovslagerfaget
  Oppl.ktr. for Jernbanesektoren
  Oppl.ktr. for Kommunesektoren i Hedmark
Oppl.ktr. for Lærlinger S.innlandet
  Oppl.ktr. for Transport- og Logistikkfag i Hedmark Ba
  Oppl.ktr. for Tømrerfaget, Oslo
  Opplæringskontoret Elkraft
Opplæringskontoret for Elektrofag i Hedmark
Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike
Opplæringskontoret for Frisørfag Sør Trøndelag
Opplæringskontoret for Institusjonskokkfaget
  Opplæringskontoret for Mekaniske Fag
Opplæringskontoret for Små H Fag Ba
Orho Oppl.ktr. for Rørfag Hedm. og Oppl.
  Raise as
  Securitas as Opplæringskontor
  Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfag
Service og Samferdsel Opplæringskontor Sa
Traktorbransjens Oppl.ktr.
Tresenter Øst. Oppl.ktr for Trefag Hedma
  Varehandelens Opplæringskontor for Salg og Service