Vis meny

Hedmark fylkeskommune

Inntak

Navn Hedmark fylkeskommune Fylkessjefen for videregående opplæring Avdeling inntak og tilbud
Besøksadresse Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar
Postadresse Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Telefon 62 54 48 00
Telefaks
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.hedmark.org
E-post inntak@hedmark.org

Fagopplæring

Navn Hedmark fylkeskommune Fylkessjefen for videregående opplæring Opplæring i bedrift
Besøksadresse Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar
Postadresse Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Telefon 62 54 46 25 / 62 54 40 00
Telefaks 62 53 24 96
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.hedmark.org
E-post postmottak@hedmark.org

Eksamenskontor

Navn Hedmark fylkeskommune Eksamenskontoret
Tilhører Hedmark fylkeskommune Enhet for videregående opplæring
Besøksadresse Parkgata 64, Hamar
Postadresse Postbos 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Telefon 62 54 43 50 / 62 54 43 52
Telefaks
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål
Nettsted www.hedmark.org
E-post eksamenskontoret@hedmark.org

Videregående skoler i Hedmark

Vis skolene i kart

Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Hedmark

Spesialskole (videregående)
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken
NAV arbeid, fylke
NAV Arbeidslivssenter Hedmark

Opplæringskontor

Opplæringskontor
Glåmdalen og Østerdalen Næringshagers Opplæringskontor
  Oppl.ktr. for Tømrerfaget, Oslo
Kurs og Opplæringskontor for Salgs-
Okio - Oppl. Ktr for Industribedrifter - Østlandet
  Murmesternes Forening
  Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfag
Lærlingekompaniet Innlandet
Okhi - Opplæringskontor for Håndverk og Industrifag
Opplæringskontoret for Institusjonskokkfaget
  Kulturringens Opplæringskontor
  Oppl.ktr. for Transport- og Logistikkfag i Hedmark Ba
  Bilbransjens Oppl.ktr. i Hedmark
  Opplæringskontoret Elkraft
Traktorbransjens Oppl.ktr.
Blomsterdekoratørfagets Oppl.ktr. Blok
Opplæringskontoret for Små H Fag Ba
  Oppl.ktr. for Kommunesektoren i Hedmark
Opplæringskontoret for Elektrofag i Hedmark
  Opphei Oppl.ktr. for Heisfaget
Ofs Oppl.ktr. for Fotostudier
Oppl.ktr. for Heste- og Hovslagerfaget
  Raise as
Tresenter Øst. Oppl.ktr for Trefag Hedma
Matbransjens Oppl.ktr.
Oppl.ktr. for Lærlinger S.innlandet
Oppl.ktr. for Forsvaret
  Byggopp Oppl.ktr. for Bygg- og Anl.tek
MEF OKAB Hedmark og Oppland
  Fagopplæring i Fjellregionen
  Oppl.ktr. for Jernbanesektoren
Orho Oppl.ktr. for Rørfag Hedm. og Oppl.
Opplæringskontoret for Frisørfag Sør Trøndelag
  Aof Opplæringskontor
Lærlingekompaniet
Lærling Øst as
Elfagenes Opplæringskontor Buskerud Elfob
  Securitas as Opplæringskontor
  Varehandelens Opplæringskontor for Salg og Service
  Opplæringskontoret for Mekaniske Fag
Service og Samferdsel Opplæringskontor Sa
Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike
  OK Stat Direktoratet for Forvaltning og Ikt