Vis meny

Teknikk og industriell produksjon

Yrkesfaglig

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
 • Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Videre utdanning

 • I de fleste lærefag foregår de to første årene av opplæringen i skole, Vg1 og Vg2, og avsluttes med to år eller mer i bedrift.
 • Ett lærefag har tre år i skole før opplæring i bedrift.
 • Opplæring i bedrift fører fram til fag- eller svennebrev. Da kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning på fagskole.
 • Etter Vg2 kan du også velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse og studere videre ved universitet eller høyskole. (Noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag)
 • Du kan også velge å ta påbyggingsåret etter oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev.

Mer om teknikk og industriell produksjon